Pracownia Projektowa arch. Urszula Siwińska

  • Gminny Program opieki nad zabytkami miasta Pruszcz Gdański 2009-2013
  • Gminna ewidencja zabytków miasta Pruszcz Gdański
  • Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy miejskiej Pruszcz Gdański, grudzień 2006r
  • Projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i częściowej rozbiórce istniejącego budynku mieszkalno – gospodarczego z zachowaniem odległości od granicy działki nr 211/2, na terenie działki nr 500/2 w miejscowości Kaliska w gminie Kaliska
  • Projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego mieszczącego apartamenty na terenie działki nr 38/1 położonej przy ul. Rozewskiej w Jastrzębiej Górze