Pracownia Projektowa arch. Urszula Siwińska

2009

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem O-4 położonym w miejscowości (obręb) Ostrowo; obszar 103,6 ha; Przedmiot planu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi turystyki, tereny zieleni w tym rozwiązania komunikacyjne; Uchwała nr XXXIII / 331 / 2009 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 13 maja 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 115 poz.2246 z dn.31.08.2009r.)
 • Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Monasterzysko w gminie Młynary; 1,0 ha; Tereny użytkowane rolniczo, Tereny infrastruktury technicznej, Tereny zieleni i wód; UCHWAŁA NR XXIII/122/2008 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH z dnia 19 listopada 2008 roku; ((Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 53, poz. 833 z dnia 17.04.2009 r.)
 • Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kurowo Braniewskie w gminie Młynary; 70,76 ha; Tereny zabudowy techniczno – produkcyjnej, Tereny zieleni i wód, Tereny komunikacji; UCHWAŁA NR XXIII/121/2008 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH z dnia 19 listopada 2008 roku; (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 7, poz. 193 z dnia 15.01.2009 r.)

2008

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rejonu Opery Leśnej, osiedli “Przylesie” i “Zacisze”, w mieście Sopocie; 35,67 ha; Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna i usługowa; UCHWAŁA NR XII/168/2007 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 21 grudnia 2007 roku; (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 12, poz. 333 z dnia 15 lutego 2008 r.)
 • Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Młynary (przestrzennego wsi Nowe Monasterzysko i wsi Kurowo Braniewskie w gminie Młynary) UCHWAŁA NR XXIII/122/2008 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH z dnia 19 listopada 2008 roku
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Orzeszkowej”, teren ograniczony od północy ul. Kasprowicza, od zachodu ul. Międzyrzeckiego, od wschodu ul. Broniewskiego; 18,0 ha ; Zabudowa usługowa, mieszkaniowa wielorodzinna i mieszkaniowa jednorodzinna; UCHWAŁA Nr XXVII/172 /2008 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 22 kwietnia 2008 r.; (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 67, poz.1864 z dnia 08.07.2008)
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Powstańców Warszawy”, teren ograniczony od południa ul. Powstańców Warszawy, od zachodu ul. Emilii Plater, od wschodu granicą administracyjną miasta; 21,0 ha; Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna i usługowa; UCHWAŁA Nr XVI/158/2008 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 20 lutego 2008 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 28, poz. 843 z dnia 16.04.2008

2007

Funkcja projektanta prowadzącego, prace na zlecenie firm:

 • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Południe” – obejmującego teren w rejonie ul. Zastawnej, (Uchwała Nr VI/35/2007 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 28 lutego 2007 r.) – dla firmy GEODET SERWIS BIS Maciej Kozielczyk
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański - rejon ul. Zastawnej - fragment terenu ograniczony zachodnią granicą administracyjną miasta, od południa ul. Towarową, od północy rzeką Radunia. - ok. 25 ha, - dla firmy CONCEPT STUDIO Pracownia Projektowa

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Starego Miasta, Wzgórza Zamkowego, Podzamcza w miejscowości Gniew jako planowanego obszaru przestrzeni publicznej; 27,77 ha; Zabudowa usługowa, mieszkaniowa wielorodzinna i mieszkaniowa jednorodzinna teren objęty wpisem do rejestru zabytków; UCHWAŁA Nr VII/69/07 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 26 kwietnia 2007 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 75, poz. 1127 z dnia 05.04.2007r.)
 • Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański – „Rejon ul. Strzeleckiego”: 38,41 ha; Zabudowa usługowa, mieszkaniowa wielorodzinna i mieszkaniowa jednorodzinna; UCHWAŁA Nr VI/34/2007 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 28 lutego 2007 r.; (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 75, poz. 1127z dnia 05.04.2007r.)