Pracownia Projektowa arch. Urszula Siwińska

mgr inż. arch. Urszula Siwińska

  • Uprawnienia zawodowe do przygotowywania projektów opracowań i decyzji planistycznych w imieniu władz publicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Wpis na listę członków Północnej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Gdańsku pod nr G-198/2005.
  • Absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej.
  • Studia Podyplomowe w zakresie urbanistyki i gospodarki przestrzennej  przy Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej.
  • 2001 wyróżnienie II stopnia w Konkursie na koncepcję urbanistyczno – architektoniczną dla rejonu ulic Potokowej i Słowackiego (centrum czasu wolnego), w Gdańsku. Zorganizowanym przez Biuro Rozwoju Gdańska
  • 2001 wyróżnienie III stopnia w Seminarium konkursowym na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej dzielnicowego centrum usługowego Jasień i Ujeścisko, w Gdańsku. Zorganizowanym przez Biuro Rozwoju Gdańska
  • 1999 wyróżnienie w konkursie studenckim na Koncepcję ukształtowania krajobrazu miejskiego na obszarze po zakładach celulozowo – papierniczych we Włocławku.

Swoje doświadczenie zawodowe zaczęłam  zdobywać już na studiach pracując w biurze "Usług Architektoniczno-Budowlanych – Arch. Stefan Jüngst", gdzie zajmowałam się samodzielną pracą projektową, sporządzaniem dokumentacji technicznej projektu, inwentaryzacjami architektoniczno budowlanymi.

Dyplom w zakresie architektury i urbanistyki: „Studium kształtowania struktur śródmiejskich Białegostoku w rejonie amfiteatru”.

Praca w "Biurze Rozwoju Gdańska" na stanowisku asystenta była moimi pierwszymi krokami na polu urbanistyki. Bogatą praktykę zawodową zdobyłam przechodząc wszystkie szczeble kariery zawodowej w "Biurze Planowania Przestrzennego Sp. z o.o. w Gdańsku" (projektant stażysta, projektant, starszy projektant, główny projektant, z-ca generalnego projektanta).

W 2005 roku uzyskałam uprawnienia w planowaniu przestrzennym i zostałam wpisana na listę członków Północnej Okręgowej Izby Urbanistów.

Od czerwca 2006 swoje bogate doświadczenie zawodowe i fachowość wykorzystuje przy prowadzeniu własnej firmy.

Byłam członekiem Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Gminie Miejskiej Władysławowo w latach 2009 - 2013