Pracownia Projektowa arch. Urszula Siwińska

Dominika Rogas - 2012

Studentka Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Kierunek - Gospodarka Przestrzenna